ARPOT Biuro Projektowe

e-mail: sekretariat@arpot.pl tel./fax 84 686-45-92

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Aktualności

2016-11-15

Podsumowanie 2017 r.

Przy końcu 2017 roku za nami ponad 70 różnego typu nowych zleceń na opracowanie dokumentacji projektowych. Kolejne tematy to często spore wyzwania, ale efekty naszej wspólnej pracy zdają się potwierdzać, że zdobyta wiedza i doświadczenie przynosi pożądane efekty.

 

Do ciekawszych opracowań i zleceń bieżącego roku można zaliczyć :

 • Dokumentacja projektowa na budowę hali produkcyjnej do termicznego hartowania szkła o właściwościach hydrofilowych w Tarnobrzegu.           7-mio miesięczny cykl projektowy obejmował procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy oraz Projekt Budowlany z decyzją pozwolenia na budowę.
 • Dokumentacje projektowe na adaptacje i przebudowy części obiektów przemysłowych na terenie  PZL w Świdniku.
 • Pełna dokumentacja projektowa na termomodernizację Zespołu Szkół w Wysokiem wraz z przebudową obiektu pod kątem spełniania aktualnych przepisów przeciwpożarowych.
 • Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę odcinka ulicy Poniatowskiego w Biłgoraju (800 m) wraz z drogami serwisowymi, dwoma rondami i sygnalizacją świetlną.
 • Dasze prace przy opracowywaniu projektu na budowę stacji paliw płynnych i gazowych na terenie Zwierzyńca, na terenie objętym ochroną konserwatorską.
 •  Nadzór inwestorski remontu elewacji zabytkowego kościoła p.w. Świętej Trójcy i WNMP w Biłgoraju realizowany wg wcześniejszego, własnego  opracowania projektowego  biura projektowego ARPOT.
 • 3 dokumentacje projektowe na przebudowy obiektów oświatowych w Janowie Lubelskim, między innymi na potrzeby przedszkola.
 • Dokumentacja projektowa na rewitalizację części rynku w Tarnogrodzie, w tym budowa fontanny.
 • Dokumentacja projektowa na rewitalizację terenów zielonych w miejscowości Wysokie.
 • Branża drogowa oraz sanitarna Projektu Budowlanego na rewitalizację Placu Wolności w Biłgoraju.
 • Branża drogowa wraz z sieciami zewnetrznymi Projektu Budowlanego na budowę galerii handlowej przy ul: Jana Pawła II w Biłgoraju.