ARPOT Biuro Projektowe

e-mail: sekretariat@arpot.pl tel./fax 84 686-45-92

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Oferta

Jesteśmy biurem zajmującym się pełną obsługą procesu inwestycji budowlanych, począwszy od dokumentacji projektowej, 

 kończąc na przekazaniu Inwestorowi decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej  inwestycji.

Funkcjonujemy na rynku już ponad 30 lat.


Budownictwo:


KUBATUROWE,  PRZEMYSŁ,  INSTALACJE  I  SIECI  SANITARNE,
DROGOWNICTWO,  ENERGETYKA,   SOLARY,
OCHRONA  ŚRODOWISKA,   OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA  OBIEKTÓW,
SKATEPARKI,  PLACE  ZABAW,  BOISKA   SZKOLNE
 

TEMATY  DUŻE  I  MAŁE  - bez różnicy

Dziedziny standardowe:

 • Koncepcje architektoniczne obiektów.
 • Inwentaryzacje obiektów budowlanych, w tym przy pomocy skanera laserowego Leica 3D DISTO.
 • Wielobranżowe  Projekty Budowlane i Wykonawcze.
 • Adaptacje projektów gotowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
 • Kosztorysy inwestorskie.
 • Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót.
 • Nadzory inwestorskie w każdej branży budowlanej.
 • Prowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych.


Opracowania specjalistyczne:

 • Operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem  pozwolenia wodnoprawnego.
 • Ekspertyzy budowlane.
 • Projekty technologiczne zakładów produkcyjnych, magazynowych  i usługowych.
 • Programy Funkcjonalno-Użytkowe planowanych inwestycji.
 • Doradztwo projektowe i wykonawcze inwestycji.
 • Opiniowanie opracowanych przez inne podmioty dokumentacji projektowej.
 • Projekty aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.
 • Wizualizacje architektoniczne licencjonowanym programem 3ds Max,
 • Przeglądy instalacji gazowych i kotłowni.
 • Zakładanie i prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych.